magyar | english

dr. Varga Réka

Dr. Varga Réka summa cum laude minősítéssel szerzett diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Irodánkhoz még egyetemi évei alatt csatlakozott gyakornokként, jelenleg ügyvédjelöltként végzi munkáját. Kiemelten érdeklődik a munkajog iránt, szakdolgozatában a munkajogi kárfelelősségi rendszer változásait kutatta, a polgári jogi fogalmak és jogintézmények átvételének problematikáját elemezte, amelyre jeles érdemjegyet kapott. A munkajog mellett szívesen foglalkozik emberi jogi, személyiségi jogi és kötelmi jogi kérdésekkel is.